Naturpleje og naturgenopretning

IMG_3147

Indenfor naturpleje og naturgenopretning er det især restaurering og genopretning af vandhuller, gadekær, moser og søer der har været kerneopgaverne.